Продажба на дял от имот в България

Често един апартамент или къща в България е едновременно собственост на няколко души или юридически лица. Всеки от тях има дял в съответния имот и може да го продаде, дари или прехвърли по наследство. Процесът на продажба на дял е малко по-различен от нормалната сделка. Агенция Apart Estate ще Ви помогне да продадете дял от апартамент в България, спазвайки всички тънкости на законите и правните нюанси. 

Дял от имота

Апартамент, както и къща в България може да бъде собственост на един човек. Но по-често няколко лица притежават имота наведнъж – съпрузи, деца, далечни роднини или напълно непознати хора. Продажба на дял от имот в България

Делът може да бъде обозначен като 1/2, 2/3 от апартамента, като точно определена площ, например 20 кв. м (от 80 кв. м), или като обособен обект – една стая. Имайте предвид че ако говорим за жилище, делът означава жилищната площ и общите части. Обикновено всички съсобственици притежават и могат да ползват баня, коридор и кухня. 

Делът, който е собственост на определено лице, според закона е посочен в нотариален акт. 

За да се избегне объркване, преплитане на интереси и да се отблежат ясно границите на имота в кадастралния план, той трябва да бъде разпределен в натура. С други думи, винаги е необходимо да знаете точно коя част от апартамента на кого принадлежи.

Можете да направите това по два начина: 

  • Чрез обсъждане и решаване на проблема с всички собственици и подписване на специално споразумение. 
  • Чрез съда. Независимо от начина на разпределение на дела в натура, въз основа на взетото решение се изготвя нов кадастрален план и се правят корекции в нотариалния акт.

Ако сте собственик на дял от апартамент в България и искате да го продадете, погрижете се предварително да го разпределите в натура. Това ще Ви позволи бързо да продадете

Вашия имот на морето или в планината и да избегнете излишния натиск от страна на купувача да изисква отстъпки. 

Как се продава дял от апартамент в България

Процесът на продажба на дял от апартамент зависи от това кои са съсобствениците. 

Ако собствениците са съпрузи и имотът е придобит по време на брак, тогава присъствието на двамата е достатъчно за извършване на сделката. Ако един от тях липсва, вторият трябва да представи нотариално пълномощно, даващо право на продажба. 

В случай, че имотът в България е придобит преди брака, това изискване не важи. 

И в двете ситуации продавачът представя за сделката нотариален акт, скица, удостоверение за липса на тежести, удостоверение за данъчна оценка на жилището, както и декларация, че собствениците не са държавни служители. 

При продажба на недвижим имот, който не се счита за собственост на съпрузи, процедурата е различна. Преди да продаде дял от апартамент в България на трети лица, продавачът е дължен да уведоми останалите съсобственици за намерението си.

Изискването е много важно, тъй като именно те имат предимство при придобиването на жилището обявено за продажба. 

Можете да направите това по три начина: 

  • Предайте уведомление на останалите собственици лично. В този случай важно е да получите подпис върху Вашето копие, потвърждаващ факта на доставката. 
  • Изпратете телеграма или писмо с известие. 
  • Вземете потвърждение от нотариус, че уведомлението е изпратено. 

В съобщението което ще направите се посочва намерението за продажба на дела и условията на продажбата. 

Отговорът трябва да бъде получен в рамките на 30 дни. Ако не го получите, или съсобственикът се опитва да промени значително условията на офертата или я отказва, можете да направите предложението на трети страни. 

За сключване на сделка в този случай, в допълнение към обичайния пакет от документи, се предоставя потвърждение, че имате както уведомлението до други собственици, така и техният писмен отказ за покупка. При липса на документ за отказ се прилага потвърждение за изпращане на офертата, както и декларация на продавача, че други съсобственици не са кандидати за дела. 

Рискове за купувача при закупуване на дял от имота

Ако по време на продажбата на дела от апартамента са спазени всички правни нюанси и документите са съставени правилно, тогава купувачът може да не се страхува от никакви рискове. След като получи нотариален акт и го регистрира в държавния регистър на недвижимите имоти и данъчната служба, той става законен собственик на част от апартамент или къща. 

Понякога обаче могат да се срещнат безскрупулни продавачи и тогава сделката ще бъде обявена за невалидна или купувачът ще се наложи да продаде току-що придобития имот. Експертите от Apart Estate съветват да бъдете особено внимателни в следните ситуации и когато се сблъскате с тях, винаги внимателно ги проверявайте:

Продавачът представи потвърждение за изпращане на уведомление за продажба на дял до съсобствениците на недвижимия имот, знаейки че един от тях всъщност няма  да получи информацията или няма да може да отговори, докато е в болница, в дълга командировка, и т.н. 

Ако този съсобственик желае да закупи дял, той разполага с два месеца от датата на сделката, за да я оспори. Ако датата на сделката му е била неизвестна, съдът може да започне да брои от деня, в който е получил информация че делът е прехвърлен на трети лица. При потвърждаване на сделката и получаване на плащане от него, третото лице губи правото върху придобития дял. 

Собственикът на дела прави подарък на трето лице, за да избегне изискванията на съсобствениците да го придобиват. Подобно дарение може да бъде оспорено, ако няма очевидна причина да го прави, а други кандидати могат да докажат, че в действителност се извършва завоалирана продажба на недвижим имот. В този случай сделката ще се счита за невалидна. 

Apart Estate предлага съдействие при продажба на дялове от апартаменти в България на Черно море, градовете Бургас, Несебър, Банско и Пампорово. Нашите експерти предоставят услуги за пълна поддръжка на сделки с недвижими имоти от всякаква сложност, като гарантират тяхната безопасност и законност.

Хареса ли ви тази статия? Сподели я!

Прочетете още статии