Как се продава апартамент в България, ако един от съпрузите е  починал

За да продадете апартамент в България, ако единият от съпрузите е починал, трябва да разбирате тънкостите на закона и спецификата на всяка ситуация. Процесът на продажба на имота ще стане по-лесен и безопасен с Apart Estate.Как се продава апартамент в България, ако един от съпрузите е  починал

Възможно ли е да се продаде апартамент, ако един от съпрузите е починал

Преди да пристъпите към продажба на апартамент след смъртта на съпруга, е необходимо да разберете дали това изобщо може да се направи от правна гледна точка. Нека разгледаме няколко ситуации:

 • Двойката купува имот, докато са женени. Не са подписвани допълнителни споразумения според които само един от съпрузите притежава апартамента, така че той е собственост и на двамата. В този случай, след смъртта на съпруга/съпругата, жената или мъжът получава правото да наследи дела на починалия. Ако няма други кандидати за наследство, новият собственик има пълното право да продаде жилището, т.к. е негов едноличен собственик.
 • Имотът е закупен преди брака и е притежаван от единия съпруг. В този случай неговият дял се наследява. Ако няма други кандидати, целият апартамент става собственост на живата съпруга или съпруг. Няма пречки за продажбата му.
 • Починалият съпруг има и други наследници – деца, родители, братя и сестри. В този случай неговият дял, независимо от размера, се разпределя в съответствие със завещанието или реда на наследяване, който се определя от закона за наследството. Продажбата е възможна само ако всички наследници са съгласни да продадат имота или да отстъпят дяловете си.
 • Жената или мъжът нямат никакви права върху имота. Подобна ситуация възниква, ако бракът е сключен след придобиването на апартамента, подписано е споразумение за разделяне на имуществото, няма завещание и според закона правата върху недвижими имоти в България се прехвърлят на децата или на други роднини. В този случай живият съпруг не може да продаде апартамента – той не е негов. Подобна ситуация възниква, ако двойката е живяла на семейни начала без брак.

И така, важен показател за това дали е възможно да се продаде апартамент в България след смъртта на съпруга е наличието на други наследници. Този факт се установява по реда на закона за наследството.

Този нормативен акт определя, че завещанието играе водеща роля при наследяването в България. За да е валидно, то трябва да е нотариално заверено. Това става по два начина. В първия случай завещателят обявява завещанието си в присъствието на нотариус и двама свидетели. Във втория случай той може сам да напише текста, да го подпише и да посочи датата. След това документът се предава в запечатан плик на нотариус, който го регистрира.

Ако няма завещание, трябва да се използва редът за наследяване. В България това е добре дефиниран процес. На първо място, идват децата, съпругата или съпруга. После следват родителите, след тях братята, сестрите, бабите и дядовците и накрая останалите роднини.

В сложни ситуации българският съд може да установи реда и структурата на наследяването. Тази институция се включва, ако имуществото е принадлежало на гражданин на България или постоянно пребиваващо лице, или се намира на българска територия.

Нека обърнем внимание на факта, че ако починалият съпруг е бил гражданин на друга държава, въпросът за наследяването на имущество в България ще се решава от българския съд. Заявлението може да бъде подадено както по местонахождението на апартамента, така и по искане на чуждестранен съд.

Процедура за продажба

Веднага след като стане ясно, че няма пречки за продажбата на апартамента и всички собственици са идентифицирани, можете да започнете да търсите купувачи. В това най-добре ще Ви помогнат експертите на Apart Estate, които имат солиден опит в организирането на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти в България.

Процесът на подготовка и сключване на сделка включва няколко етапа:

 • Получаване на удостоверение за наследници в общината по местоживеене на починалия и/или проверка на валидността на завещанието.
 • Търсене на купувач. Apart Estate включва апартамента в базата данни, публикува обява на уебсайта си и интернет ресурси свързани с недвижими имоти.
 • Организация на огледи на апартамента. Този етап може да се извърши както в присъствието на продавача, така и без него. Нашите специалисти показват  апартамента на живо или дистанционно, като предоставят на купувача актуални видео и фото материали.
 • Договаряне на условията по сделката, включително цената. Нека обърнем внимание на факта, че много купувачи настояват за големи отстъпки, когато чуят, че се продава наследен апартамент.

На този етап предлагаме купувачът и продавачът да решат кой ще покрие задълженията на бившия собственик. Често се оказва, че той дължи данъци, издръжка и битови сметки. Лицето, което е влязло в наследството, дори ако това е съпругът или съпругата на починалия, често не иска да се занимава с тяхното изплащане и предлага на купувача да плати за тях.

 • Изготвяне на предварителен договор и плащане на капаро. Договорът задължително трябва да включва отговорността на страните, включително задължението на продавача да потвърди официално правото си върху продавания имот.
 • Подготовка на документи от продавача.
 • Съгласуване на времето на сделката, сключването на договора за продажба и изпълнението на необходимите формалности.
 • Подписване и оформяне на документи при нотариус за регистрация на сделката.

Както можете да видите, физическият процес на регистриране на покупко-продажба на апартамент или къща в България, ако единият от съпрузите е починал, не се различава от обикновената продажба. Промените са свързани по-скоро с документалната част на въпроса.

Документи за продажба

 • Най-важното за което трябва да се погрижите, ако искате да продадете апартамент, част от който някога е принадлежала на починал съпруг, е получаване на удостоверение за наследници.
 • За да получите удостоверението, трябва да се свържете с общината по последното място на регистрация на починалия. В документа са посочени всички наследници. За да го поръчате, подгответе смъртен акт, разписка за плащане на услугата и заявление. Срок на готовност – до 10 дни.
 • Обърнете внимание, че ако собственикът на жилище в България не е имал българского гражданство, живял е тук със статут на разрешение за пребиваване или е дошъл с туристическа виза, сертификатът ще трябва да бъде получен на мястото на неговата регистрация, т.е. в друга държава.
 • Друго нещо на което трябва да обърнем вниманието Ви е, че за сделката ще е задължително да представите завещание, ако има такова. Легитимността му трябва да бъде потвърдена.

Пакетът от други документи е стандартен и включва:

 • Нотариален акт.
 • Удостоверение за липса на тежести.
 • Валидно удостоверение за данъчна стойност на имота.
 • Кадастрална схема.
 • Потвърждаване на законността на завещанието.
 • Декларация за семейно положение на продавача.
 • Ако продавачът вече е женен или омъжена, за сделката може да се изисква съгласие за продажба от новия съпруг.

Списъкът на документите може да бъде коригиран в зависимост от условията на сделката и спецификата на приемане на наследството. Нашите експерти, както и адвокат и нотариус, ще Ви помогнат да изясните всички детайли свързани с документите.

Агенция Apart Estate ще Ви способства да продадете апартамент в България, ако единият от съпрузите е починал. Ние ще Ви помогнем да намерите клиенти, ще Ви консултираме при подготовката на документите, както и ще съгласуваме датата на сделката с нотариуса и всички заинтересовани страни.

Хареса ли ви тази статия? Сподели я!

Прочетете още статии