Такси и данъци при покупка на имоти в България

Такси и данъци при покупка на имоти в България

Абсолютно всички наши купувачи се интересуват от въпроса – за какви разходи да се подготвят при покупка на недвижими имоти в България? Ние сме тук да Ви помогнем да ги открием. И така, след като сте избрали идеалната къща или апартамент и сте подготвили сумата, съответстваща на цената им, остава да изчислите допълнителните разходи свързани с покупка на имот в България. Сред тях са такси и данъци, както и документи, без които според закона имотът няма да стане Ваш.

Експертите на "Апарт Естейт" препоръчват предварително да се запознаете с всички разходи и документи и от своя страна да предложите подробно описание за тях. 

В която и част на България Вие планирате да закупите апартамент или вила, било то на морето или в ски курорт, при нотариално сключване на сделката и вписването на закупения имот, купувачът трябва да заплати допълнителни такси и данъци. Това е обичайна дългогодишна практика, която се променя само в редки случаи по специално споразумение на страните. 

За своите потенциални и настоящи клиенти Apart Estate препоръчва да се запознаете с основните данъци и такси, които ще трябва да платите при покупка на апартамент в България. За Вашето удобство, тарифите са посочени в лева и евро (приблизителната им равностойност). 

 • Изготвяне на нотариален акт. Тази процедура включва не само изготвянето на нотариален акт, но и подготовка на редица други вътрешни документи, без които нотариусът не може да регистрира сделката. Таксата се формира в съответствие с тарифите на Министерството на правосъдието на България и е 30 лв. (около 15 евро). 
 • Нотариална такса. Този вид плащане се изчислява въз основа на цената на недвижимия имот, която е посочена в нотариалния акт. Тук обаче трябва да внимавате – ако посочената цена е по-ниска от данъчната стойност, за изчисляване се взема данъчната стойност (тя се определя в специално удостоверение, което ще бъде разгледано по-долу). Тарифата се изчислява от нотариус индивидуално за всяка сделка въз основа на всички документи. 
 • Данък при придобиване на имущество. Размерът зависи от населеното място. В курортните градове, например в Поморие и Созопол, данъкът е по-висок от този в Бургас. Средният му размер е 2,5-3% от данъчната стойност на апартамента. 
 • Такса за вписване на нов собственик в регистъра на недвижимите имоти. Паричният еквивалент се изчислява въз основа на държавната тарифа, която е 0,1% от цената за продажба. Плащането се извършва от собственик, специалист от нотариална кантора или служители на агенция за недвижими имоти Apart Estate с използване на пълномощие.
 • При закупуване на ново жилище от строителя, инвеститорът заплаща специална такса за регистрация на имота. Изчислява се като 0,1% от декларираната цена. Таксата се плаща еднократно от първия собственик и не може да бъде по-малка от 10 лв. (5 евро). 

За да не бъдем голословни, ще Ви представим приблизителните суми на плащания при закупуване на апартамент в най-популярните райони на България: 

 • При покупка на апартамент на стойност 45 хил. евро в Бургас новият собственик трябва да плати 3 606 лв. (приблизително 1 803 евро). 
 • Таксата за студио в Несебър на цена от 15 хил. евро е 1 315 лв. (658 евро). 

Както можете да видите, средно плащанията са 3,7-4,4% от цената на апартамента. Обаче и тук има изключения.

В някои случаи регистрацията на покупката на апартамент изисква участието на адвокат. В неговата компетенция влиза, например, изготвянето на договора за продажба. 

Ако продавачът или купувачът е чужденец и не владее български език, за регистрацията на сделката търсят професионален преводач с лиценз. 

Участието на адвокат и преводач в сделката може да струва допълнително 300-500 евро. Съответните услуги също се заплащат от купувача. 

Изброихме основните такси, обаче, моля, имайте предвид, че покупката на апартамент може да е свързана с допълнителни разходи, които не са посочени в тази статия. За пълна консултация, моля свържете се със специалистите на агенция Apart Estate.

Документи за закупуване на къща или апартамент

Документи за закупуване на къща или апартаментРегистрацията на закупен имот в България изисква редица документи. В съответствие с установената практика, това е продавачът, който ги подготвя преди сделката да се извърши. В някои случаи, обаче, за да се ускори сделката, подготовката на документите се разделя между продавача и купувача. Основните документи, без които не можете да закупите апартамент:

 • Договор за покупко-продажба, в който са посочени всички необходими данни, включително информация за продавача и купувача, както и за закупения имот, адрес, цена, условия на плащане. При закупуване на апартамент от общински жилищен фонд също се съставя договор за продажба. 
 • Нотариален акт. Издава се при продажба, дарение, разделяне на апартамент или къща. 
 • Удостоверение за данъчната оценка. Издава се от данъчния орган по местонахождението на недвижимия имот. Имайте предвид, че при закупуване на апартамент в Слънчев бряг удостоверението се поръчва в Несебър. Време за подготовка – от 1 ден до 2 седмици. Цената е от 10 до 30 лева (зависи от спешността). Ако сертификатът е издаден през първата половина на годината, тогава той е валиден до 30 юни. Ако е издаден след 1 юли, тогава срокът на валидност е 31 декември същата година. Удостоверението се поръчва от собственика на имота или друго лице чрез пълномощник. 
 • Удостоверение за липса на тежести. Документът потвърждава, че имотът не е ипотекиран или заложен. Издава се от Агенцията по вписванията. Срок за подготовка – 3-7 работни дни. Документът се поръчва от собственика или негов упълномощен представител. Цената на документа в зависимост от времето за подготовка е 10-30 лв. Предварителни данни за наличие или липса на тежести можете да получите онлайн от специалист на Apart Estate, адвокат или нотариус.
 • Скицата е специален документ представящ план на имота и се поръчва в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която има във всички големи градове. Издава се за 3-7 работни дни. Cтрува 20-40 лева. 
 • Всички страни на сделката за покупка на апартамент представят лични документи. Това са лични карти или международни паспорти, когато става дума за чужденци. 
 • Продавачът трябва да предостави удостоверение за семейно положение. Гражданите на България го поръчват в кметството. Гражданите на други държави представят удостоверение за брак или развод. Факт е, че по закон всяко имущество, придобито в България по време на брак, е общо, освен ако не е посочено друго.
 • Нотариусът е длъжен да се увери, че няма пречки за извършване на сделката. Ако сделката за покупко-продажба се извършва дистанционно, отсъстващата страна може да бъде представлявана от експерт на Apart Estate, адвокат или друго доверено лице. В този случай трябва да изкара пълномощно, в което да се посочат всички видове дейности, които това лице може да извърши. Задължително трябва да се преведе на български. 
 • Освен това при закупуване на апартамент купувачът представя декларация за произход на парите, както и декларация за заемане на публични длъжности. Изискването е в сила отдавна и е задължително. 

Покупката на имот ще се превърне в лесен, спокоен и добре контролиран процес, ако се доверите на експертите от Apart Estate. Ние ще предоставим пълно изчисление на допълнителните разходи, ще проверим всички документи и ще се уверим, че продавачът и купувачът действат в съответствие с днешните закони.

Хареса ли ви тази статия? Сподели я!

Прочетете още статии