От 1 януари 2024 г. в България влиза в сила изискване всички нови сгради да се проектират като сгради с близо до нулево потребление на енергия

Голяма промяна очаква пазара на недвижими имоти от 1 януари 2024 г. Именно от тази дата всички жилищни сгради в България, индивидуални къщи, вили, административни офиси, бизнес центрове и обекти на социалната инфраструктура трябва да бъдат проектирани, като се вземат предвид изискванията за близо до нулева консумация на енергия. Съответното решение беше прието от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България още през ноември 2022 г. Експертите на Apart Estate анализират какво означава това изискване и как прилагането му ще се отрази на имотния пазар в България.От 1 януари 2024 г. в България влиза в сила изискване всички нови сгради да се проектират като сгради с близо до нулево потребление на енергия.

Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите, разработена през ноември 2022 г. от МРРБ, е свързана с амбициозната цел на ЕС за забавяне на глобалното затопляне и намаляване на емисиите на парникови газове. Според различни оценки изграждането на енергийно ефективни сгради ще намали емисиите във въздуха с до 80%.

Основното изискване, чието изпълнение ще позволи постигането на тази цел, е изграждането на жилищни сгради, бизнес центрове, търговски и промишлени обекти, детски градини, училища и болници с близо до нулево потребление на енергия.

Това означава, че всяка нова сграда трябва да отговаря на клас А по скалата за потребление на първична енергия. Определянето на класа се влияе от формата, броя на етажите, ориентацията на сградата, климатичните условия, особеностите на вътрешния микроклимат, естествената вентилация, материалите използвани за строителство и броя на жителите.

Второто условие за изграждането на блокове с близо до нулево потребление на енергия е най-малко 55% от енергията, използвана за отопление, вентилация, охлаждане, топла вода, осветление и електрически уреди, да идва от възобновяеми източници. По избор на проектанти и потребители това могат да бъдат термопомпи, соларни панели, устройства за използване на енергия, получена от сградата или в близост до нея.

Изискването за използване на възобновяеми енергийни източници е доста лесно приложимо при изграждането на едносемейни или малосемейни къщи, жилищни, социални и административни сгради. Слънчевите панели вече се монтират на покривите на много модерни или реновирани къщи, а в апартаментите работят термопомпи.

По-трудна е ситуацията при сградите в тези градове на България, където се използва централно отопление или газоразпределителна мрежа. В този случай се предвижда постепенно преминаване към възобновяеми енергийни източници.

Очаква се топлоелектрическите централи, които са основен източник на топла вода и отопление, да представят план, според който до края на 2027 г. да бъде въведен начин за производство на енергия от възобновяеми източници. Така, дори централното отопление в крайна сметка ще бъде свързано с алтернативни източници на енергия, което би трябвало да има положителен ефект върху намаляването на парниковия ефект.

В дългосрочен план преминаването към проектиране на енергийно ефективни сгради трябва да има положително въздействие върху икономиката и околната среда. Мнозина обаче се притесняват как този процес ще се отрази на цените на недвижимите имоти в България.

Спазването на изискванията за топлоизолация, дебелина на стените, ефективно разпределение  на стаите в апартаменти и студиа в новите сгради, както и инсталирането на слънчеви панели или други възобновяеми източници на енергия в дизайна на сградата ще доведат до повишаване на цените на недвижимите имоти. Цените могат да се вдигнат и поради необходимостта от промяна на нормативната проектна документация, наемането и обучението на специалисти.

От друга страна, различни еврофондове и банки са готови да предоставят заеми на сторителни компании и кредити на купувачите на имоти при по-изгодни условия. Това може да намали цената на апартаментите и да ги направи по-достъпни.

Агенция за недвижими имоти Apart Estate предлага апартаменти в нови и санирани жилищни сгради, отговарящи на новите стандарти за енергийно потребление. За да се свържете с нас, можете да използвате телефонния ни номер, имейл, месинджъри или формата на уебсайта. След като получим Вашето запитване, ние ще изготвим най-добрата оферта и ще Ви помогнем да закупите апартамент, който отговаря на Вашите желания и съвременни стандарти.

Хареса ли ти тази новина? Споделете я!