Разрешение за продължително пребиваване в Република България за пенсионери

Разрешение за продължително прибиваване в България на пенсионериБългария е държава, удобна за живеене на пенсионери. Причините за това са много: добър климат, висококачествени продукти, евтини жилища, също така и доста лесна процедура при кандидатстване за разрешение за преместване и продължително пребиваване на чуждестранни пенсионери.

Разрешението за продължително пребиваване в България позволява на чуждестранен гражданин да остане в страната за период от 3 месеца до една година. Същевременно е възможно този престой да се удължи в миграционната служба, без напускане на страната, което всъщност означава възможност за постоянно пребиваване. Чужденец, придобил разрешението, получава личен номер на чужденец (ЛНЧ).

Правото за живеене в България за пенсионери е възможност да живеят в комфортна европейска държава край морето.

Моля, имайте предвид, че лична карта за чужденци в България със статус на разрешение за пребиваване не дава право на работа в страната!

Българското законодателство предвижда, че разрешение за продължително пребиваване (temporary residence permit) в България може да бъде получено от чуждестранни пенсионери, които са пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната. Такава норма е изложена в част 24, точка 10 от „Закона за чужденците“ на Република България. Мнозина са запознати с това положение като база за придобиване на статут „осигурен пенсионер“ („програма осигурен пенсиониран гражданин“). Във връзка с това, много пенсионери имат разумен въпрос за това колко голяма пенсия е достатъчна за преместване и кандидатстване за право на пребиваване. Размерът на пенсията не трябва да е по-нисък от минималната българска пенсия (300 лева, еквивалентни на около 150 евро за 2021 г.). На практика основният документ за сигурност е удостоверение от банката, в което се посочва, че сметката на пенсионера съдържа сума, равна на 12 минимални пенсии в България.

Освен това, пенсионерът трябва да има осигурено жилище в България. Няма значение дали имотът е собственост на пенсионера или е нает.

Как пенсионер може да получи разрешение за продължително пребиваване в България?

Получаването на разрешение за продължително пребиваване в България (ВНЖ) за пенсионери е двуетапен процес.

 • На първия етап кандидатът получава D виза в българското посолство или консулския отдел в държавата където живее постоянно. 
 • На втория етап е получаване на разрешение за продължително пребиваване в България, което впоследствие изисква ежегодно подновяване. За да можете да преминете през всяка стъпка без проблеми и въпроси, нашата агенция ще Ви предостави съвети и ще Ви помогне да попълните всички документи.

VISA D

Документът, въз основа на който чуждестранни пенсионери от различни държави, които не са членки на ЕС или ЕИП, могат да получат разрешение за пребиваване, е виза D. Мнението, че пенсионерите, които имат виза С или български недвижими имоти, могат да получат разрешение за пребиваване автоматично, е грешно.

Документите се подават лично. Но преди да отидат в посолството, те се изпращат в сканиран вид в pdf формат. След като ги разгледа, служителят ще определи дата за подаване на заявлението и ще покани кандидата да дойде лично. Пакетът е необходимо да включва оригинали и копие.

Преместване в България за пенсионерите

Когато кандидатстват за първи път за разрешение за продължително живеене в България, пенсионерите трябва да представят следния списък с документи:

 • Молба за придобиване на разрешение (2 копия) с цветни фотографии с формат 3,5x4,5 cм.
 • Международен паспорт, валиден най-малко 1,5 години и имащ поне 2 празни страници.
 • Доказателство за наличието на парична сума в банкова сметка, еквивалентна на 12 български минимални пенсии. Издава се от Българската банка.
 • Шестмесечна медицинска застраховка с покритие от 30 хил. евро.
 • Документация, потвърждаваща наличие на местоживеене в България. Собствениците да приложат документ за собственост. Ако нямате собствено жилище, трябва да представите договор за наем. В последно време има изискване за декларация от собственика. Искат се нотариално заверени копия.
 • Сертификат от пенсионния фонд, че кандидатът е пенсионер и има право на пенсия в родната му държава.
 • Свидетелство че лицето не е осъждано.
 • Последните три документа е нужно да бъдат представени на български. Преводът и консулското удостоверяване се извършват от лицензиран преводач (списъкът е посочен на уебсайта на посолството). Цената на услугите е 15 евро.

Консулската такса е сто евро. Ако пенсионерът е член на семейството на гражданин на ЕС, такса няма.

Минималният период за разглеждане на молбата е най-малко 30 дни, а максималният е неограничен. Препоръчваме Ви да не планирате да се премествате в рамките на 90 дни от датата на приемане на пакета от специалист в посолството (консулството).

Виза D за пенсионери ще бъде поставена в международния паспорт. За да я получите, трябва да дойдете лично или да издадете пълномощно на лице, което може да я получи вместо Вас.

Придобиване на разрешение за продължително пребиваване

Виза D е валидна за 180 дни. През това време можете да влизате и напускате България няколко пъти. Но обикновено нашите клиенти се опитват бързо да започнат да кандидатстват за разрешение за продължително пребиваване.

Документи за получаване на разрешението за пенсионера се подават в миграционния отдел на МВР по местоживеене. Така че, ако пенсионер живее в Бургас, Равда, Созопол, Слънчев бряг, трябва да дойде в Бургас. Ако той живее във Варна, Албена, Бяла, тогава мястото за кандидатстване е Варна и т.н.

Списък с документи за получаване на разрешение за продължително пребиваване в България зa пенсионери:Получаване на разрешение за продължително прибиваване в България

 • Молба за кандидатстване на българскиезик (оригинал). Ние ще Ви помогнем да я попълните правилно!
 • Валиден международен паспорт (оригинал + копие).
 • Документ, потвърждаващ наличието на жилище в България (ако имотът е собствен – Нотариален акт, ако жилището е наето – договор за наем). Изискват се нотариално заверени копия.
 • Медицинска застраховка за период от 12 месеца с покритие от 30 хил. евро (копие, заверено от официален представител на застрахователната компания).
 • Банково удостоверение за наличие на поне 12 минимални български пенсии (за 2021 г. – около 1850 евро на човек). В службата по миграция се представя оригиналът.
 • Пенсионно удостоверение (легализиран превод).
 • Сертификат че лицето не е осъждано.
 • Касова бележка за плащане на таксата (10 лв.).

Стандартният период за решение е 2-3 седмици. След като представителят на миграцията приеме формуляра, той издава талон с датата, на която кандидатът да дойде, за получаване на решение. Ако решението е положително, тогава ще Ви предложат да попълните друг формуляр и да внесете такса за право за пребиваване (едногодишен период – 500 лева, 6 месеца – 250 лева) и такса за лична карта (в зависимост от времето на оформяне – 45-220 лева). 

Apart Estate помага на пенсионери от Израел, Англия и други държави да придобиват разрешение за живеене в България. Просто изпратете ни заявка или пишете на удобен за Вас месинджър на посочения на уебсайта телефонен номер и нашите специалисти ще се свържат с Вас.

Продължаване срока на пребиваване в Република България за пенсионери през 2021 година

Разрешение за продължително пребиваване на пенсионерите се изкарва за 6 или 12 месеца. Три-четири седмици преди срокът на валидност на личната карта да изтече, трябва да се появите в миграцията и да поискате удължаването му. Списъкът с документи за продължаване на статута на правото за пребиваване в Република България е същият като за придобиване на разрешение за първо пребиваване, с изключение на сертификата за съдимост. Няма нужда да го подновявате.

След като са живели в България в течение на 5 години, пенсионерите от Израел, Русия, САЩ, други страни могат да кандидатстват за разрешение за постоянно живеене.

Ако имате нужда от помощ за придобиване на разрешение за живеене в Република България, специалистите на нашата агенция ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще съдействат на всеки етап от подготовката и подаването на документи. Преместването в България ще бъде по-лесно с нас.
 

Хареса ли ви тази статия? Сподели я!

Прочетете още статии