Данъчна декларация за недвижими имоти в България – какво трябва да знаете

Кога и в какви случаи трябва да се подаде данъчна декларация за недвижими имоти в България? Експертите на Apart Estate ще отговорят на тези и други въпроси. Ще Ви разкажем за процедурата за подаване на декларация, сроковете за плащане на данъци и специалните условия за получаване на облекчения.
Данъчна декларация за недвижими имоти в България – какво трябва да знаете

Придобиването, наследяването и получаването на имот в България като дарение подлежи на задължително данъчно деклариране. Режимът на данъчно облагане на недвижимите имоти в България е уреден с чл. 10 – чл. 28 от Закона за местните данъци и такси.Данъкът при покупка на имот в България обикновено варира от 0,1 до 3% от данъчната оценка или продажната цена. Допълнителните банкови такси са в размер на 1% от самия данък.

Съгласно Закона за местните данъци и такси на Република България е необходимо да декларирате:

 • Сгради, самостоятелни обекти в сгради, както и поземлени имоти, разположени в границите на населените места;
 • Поземлени имоти извън границите на населените места, които в съответствие с подробния устройствен план могат да се използват за цели посочени в чл. 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията; 
 • Реалната застроена територия в рамките на поземлените и горски земи с построените върху тях строежи и сгради, както и прилежащата територия;
 • Придобиване на готови недвижими имоти, които по закон не трябва да се въведени в експлоатация;
 • Имущество, получено по наследство;
 • Придобиване на право на управление на държавен или общински недвижим имот;
 • Покупка или получаване на имущество от предприятие, включително придобиване на право на ползване;
 • Получаване на право на управление на недвижими имоти;
 • Преустройство или промяна на предназначението, за което се използва съществуваща сграда, апартамент, къща.

Декларацията се подава и при необходимост от коригиране на съществуващите данни.

Жилищни, търговски и промишлени сгради, апартаменти, парцели и къщи, разположени в границите на населените места трябва да се декларират. Данъчна декларация се подава и за сгради или застроени площи от земеделски земи и гори.

Процедура на подаване на декларация

Можете да подадете данъчна декларация за недвижим имот по електронен път или в центровете за административно обслужване по местонахождение. Декларирането може да бъде направено от собственици и ползватели на имоти, концесионери, лица с право на управление на държавни или общински имоти и техни представители. Ако документът се подава от представител е необходимо да се представи и пълномощно.

При подаване на декларация през системата за електронни услуги трябва да инсталирате на компютъра си квалифициран електронен подпис  или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис. Също  така е необходимо да имате профил в системата «Електроно връчване»и и Adobe Reader.

Процедурата включва следните стъпки:

 • Изтеглете необходимото заявление от страницата “Образци на Примерни документи”;
 • Запазете формата на Вашия компютър;
 • Отворете го с помощта на Adobe Reader;
 • Попълнете всички полета;
 • Подпишете с квалифициран електронен подпис и създайте уникален номер на заявката;
 • Проверете всички данни, наличието на уникален номер, запазете файла на Вашия компютър и го изпратете чрез «Електроно връчване» или просто натиснете бутона „Заявка за услуга“.

При подаване на декларация в административен център, формата за декларация може да бъде получена и попълнена на място.

Освен формата за декларация, може да се наложи да подадете и други документи. Точният списък зависи от конкретните обстоятелства. Това може да е документ за собственост, удостоверение за наследници, смъртен акт и строителни книжа. Необходимо е да се представи лична карта или друг документ за самоличност.Срокове за данъчна декларация

В чл. 14 от Закона за местните данъци и такси са предвидени конкретни срокове за подаване на данъчна декларация. Те зависят от начина на придобиване на недвижими имоти:

 • При закупуване на недвижим имот или придобиване на право на управлението или ползването му, декларацията се подава в срок от 2 месеца.
 • Ако недвижим имот се получава по наследство, декларацията се подава до шест месеца от датата на откриване на наследството.

Имайте предвид, че независимо от крайния срок за подаване на декларацията, има определен ред за плащане на данъци. Първото плащане е до 30 юни, второто – до 31 октомври. При плащане на цялата сума до 30 април се прилага отстъпка от 5%.

Данъците могат да се плащат онлайн, в центрове за административно обслужване, пощенски клонове или платежни каси.

Данъчни облекчения

Размерът на данъка може да бъде намален не само ако цялата сума бъде платена преди края на април.

Съгласно действащото законодателство, ако декларираният имот е основното жилище, данъкоплатецът има право на 50% отстъпка.

Ако имотът се използва или притежава от лице с увреждане от 50% до 100%, отстъпката ще бъде 75%.

Специалистите на Apart Estate ще Ви помогнат да закупите апартамент или къща в България край морето, в градовете Бургас, Созопол, Поморие, Несебър или Свети Влас. Ние ще Ви помогнем да подготвите правилно всички документи, свързани с недвижими имоти. Можете да оставите заявката си по телефона, чрез удобен месинджър или чрез специална форма на уебсайта.

Хареса ли ви тази статия? Сподели я!

Прочетете още статии